Publikacje

Publikacje

  • Guze, S., Wybrane właściwości grafów dobrze pokrytych, Zeszyty Naukowe Wydziału Nawigacyjnego, nr 19, 2006.
  • Guze, S., Uwagi o właściwościach liczby zniewolenia dla grafów, Zeszyty Naukowe Wydziału Nawigacyjnego, nr 19, 2006.
  • Guze, S., Wyznaczanie niezawodności dwustanowych systemów progowych typu „kolejnych k z n: F”, Materiały XXXV Zimowej Szkoły Niezawodności, 208 – 217, Szczyrk, 2007.
  • Guze, S., Kołowrocki, K., Analiza niezawodności wielostanowych starzejących się systemów progowych typu „kolejnych k z n: F”, Materiały XXXV Zimowej Szkoły Niezawodności , 218-229, Szczyrk, 2007.
Webmaster: Sambor Guze
Copyright by © ansta